Hạn chế rượu bia bằng cách nào?

Sử dụng rượu bia ở VN đang ở mức báo động và có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sử dụng rượu bia ở VN đang ở mức báo động và có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sử dụng rượu bia ở VN đang ở mức báo động và có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Ảnh: HẢI NGUYỄN