Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàm răng giả rớt vào đường thở 2 năm mới lấy ra được

Bác sĩ Quang Tú trò chuyện cùng bệnh nhân sau khi gắp nội soi lấy dị vật (ảnh K.Q)
Bác sĩ Quang Tú trò chuyện cùng bệnh nhân sau khi gắp nội soi lấy dị vật (ảnh K.Q)