Hải Phòng xem xét khởi tố vụ sản phẩm chữa ung thư làm từ than tre

các sản phẩm của Cty VInaca
các sản phẩm của Cty VInaca