Hải Phòng: Thuốc Tamiflu đội giá 4-5 lần vẫn "cháy hàng"

Tình trạng khan hiếm khiến người dân phải mua thuốc Tamiflu với giá cao gấp 4 - 5 lần - ảnh Mai Dung
Tình trạng khan hiếm khiến người dân phải mua thuốc Tamiflu với giá cao gấp 4 - 5 lần - ảnh Mai Dung
Tình trạng khan hiếm khiến người dân phải mua thuốc Tamiflu với giá cao gấp 4 - 5 lần - ảnh Mai Dung
Lên top