Hải Phòng phát hiện gần 3.000 con gà nhiễm cúm A/H5N6

Chở đàn gia cầm đi tiêu hủy. Ảnh: CAND
Chở đàn gia cầm đi tiêu hủy. Ảnh: CAND
Chở đàn gia cầm đi tiêu hủy. Ảnh: CAND