Hải Phòng: Ăn hàu sống, bệnh nhân chết do nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”

Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do Vibrio vulnificus điều trị tại Khoa hồi sức truyền nhiễm – Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC
Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do Vibrio vulnificus điều trị tại Khoa hồi sức truyền nhiễm – Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC
Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do Vibrio vulnificus điều trị tại Khoa hồi sức truyền nhiễm – Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC
Lên top