Hai bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Xét nghiệm nhanh mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải.
Xét nghiệm nhanh mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải.
Xét nghiệm nhanh mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lên top