Hà Tĩnh: Ăn nấm độc, 4 người nhập viện khẩn cấp

Bà Nguyễn Thị Diêu là một trong 4 người ăn nhầm nấm độc phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: HV.
Bà Nguyễn Thị Diêu là một trong 4 người ăn nhầm nấm độc phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: HV.
Bà Nguyễn Thị Diêu là một trong 4 người ăn nhầm nấm độc phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: HV.
Lên top