Hà Nội quyết xử lý nạn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả

Trích xuất kiểm tra nguồn gốc hàng hoá qua mã vạch. Ảnh: ĐT
Trích xuất kiểm tra nguồn gốc hàng hoá qua mã vạch. Ảnh: ĐT
Trích xuất kiểm tra nguồn gốc hàng hoá qua mã vạch. Ảnh: ĐT
Lên top