Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: Niêm phong gần 60 nghìn lít rượu, hơn 1.000 quả dừa chứa rượu không nguồn gốc