Hà Nội "mạnh tay" triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

 Xét nghiệm nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xét nghiệm nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xét nghiệm nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top