Hà Nội: Chiếc tăm đi "du lịch" 2 tuần đâm xuyên ruột người đàn ông

Chiếc tăm được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chiếc tăm được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chiếc tăm được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top