Hà Nội: Bổ sung vitamin A liều cao đợt 2 cho trẻ

Trẻ dưới 5 tuổi được uống Vitamin bổ sung
Trẻ dưới 5 tuổi được uống Vitamin bổ sung
Trẻ dưới 5 tuổi được uống Vitamin bổ sung