Hà Nội: 11 trẻ em phản ứng sau tiêm vắc xin ComBE FIVE

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thăm các bé gặp phản ứng sau tiêm vắc xin ComBE Five. Ảnh: SYT HN
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thăm các bé gặp phản ứng sau tiêm vắc xin ComBE Five. Ảnh: SYT HN
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thăm các bé gặp phản ứng sau tiêm vắc xin ComBE Five. Ảnh: SYT HN
Lên top