Gửi ôtô trong Bệnh viện Nhi Trung ương: 3 ngày hết 1,7 triệu đồng?

Khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương
Khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương