GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E: “Thay đổi để phát triển”

GS.TS Lê Ngọc Thành cũng là người thắp lên những đốm lửa đầu tiên cho chương trình "Trái tim cho em" từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Thanh Xuân
GS.TS Lê Ngọc Thành cũng là người thắp lên những đốm lửa đầu tiên cho chương trình "Trái tim cho em" từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Thanh Xuân
GS.TS Lê Ngọc Thành cũng là người thắp lên những đốm lửa đầu tiên cho chương trình "Trái tim cho em" từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top