Giun mỏ lúc nhúc đâm thủng ruột non người bệnh

Các bác sĩ nội soi tìm nguyên nhân gây đau bụng của bệnh nhân. Ảnh: Thanh Xuân.
Các bác sĩ nội soi tìm nguyên nhân gây đau bụng của bệnh nhân. Ảnh: Thanh Xuân.
Các bác sĩ nội soi tìm nguyên nhân gây đau bụng của bệnh nhân. Ảnh: Thanh Xuân.
Lên top