Giới trẻ hào hứng uống có trách nhiệm tại Bức tường Tiger 2017

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H