Giấu gia đình lén uống rượu, thêm một người tử vong vì ngộ độc methanol

Các nạn nhân ngộ độc rượu cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)
Các nạn nhân ngộ độc rượu cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)
Các nạn nhân ngộ độc rượu cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)