Giật mình với những thông tin về "máy xay tiền" PET/CT

Về lý thuyết thiết bị chụp PET/CT có khả năng phát hiện sớm 80% các loại ung thu.
Về lý thuyết thiết bị chụp PET/CT có khả năng phát hiện sớm 80% các loại ung thu.
Về lý thuyết thiết bị chụp PET/CT có khả năng phát hiện sớm 80% các loại ung thu.
Lên top