Giật mình bé 4 tuổi bị u nang buồng trứng

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi Âu Thị Nghiêm (Ảnh do BS cung cấp).
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi Âu Thị Nghiêm (Ảnh do BS cung cấp).
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi Âu Thị Nghiêm (Ảnh do BS cung cấp).