Giáp Tết dịch bệnh cận kề, tự phòng tránh bằng cách nào?

Rửa tay sạch, đúng cách sau khi tiếp xúc với gia cầm
Rửa tay sạch, đúng cách sau khi tiếp xúc với gia cầm
Rửa tay sạch, đúng cách sau khi tiếp xúc với gia cầm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top