Giáo viên nước ngoài mong muốn hiến tạng khi qua đời tại Việt Nam

Giáo viên tiếng Anh người Iraq đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.
Giáo viên tiếng Anh người Iraq đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.
Giáo viên tiếng Anh người Iraq đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.
Lên top