Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA):

"Giảm thiểu phơi nhiễm không có nghĩa là an toàn"

Lên top