Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh nói gì về 4 trẻ tử vong liên tiếp?

Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh thông tin vụ bé 2 tuổi tử vong
Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh thông tin vụ bé 2 tuổi tử vong