Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình phải chịu trách nhiệm trong vụ tai biến chạy thận

Ông Đỗ Đình Vận, phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trả lời trước toà ngày 18.5
Ông Đỗ Đình Vận, phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trả lời trước toà ngày 18.5
Ông Đỗ Đình Vận, phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trả lời trước toà ngày 18.5

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top