Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình xin từ chức sau sự cố tai biến chạy thận

Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình ông Trương Quý Dương.
Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình ông Trương Quý Dương.
Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình ông Trương Quý Dương.
Lên top