Giải thoát "cậu nhỏ" cụt cánh cho bệnh nhi 2 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi Đ.V.N.L
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi Đ.V.N.L
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi Đ.V.N.L
Lên top