Giải thoát bệnh nhân khỏi u tuyến giáp khổng lồ

Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Q.T
Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Q.T
Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Q.T