Giải đáp nỗi lo "vi khuẩn ăn thịt người" có lây từ người sang người?

"Vi khuẩn ăn thịt người" không lây từ người sang người.
"Vi khuẩn ăn thịt người" không lây từ người sang người.
"Vi khuẩn ăn thịt người" không lây từ người sang người.
Lên top