"Giải cứu" kho máu cạn kiệt của bệnh viện điều trị ung thư

Nhân viên y tế Bệnh viện K vui vẻ hiến máu.
Nhân viên y tế Bệnh viện K vui vẻ hiến máu.
Nhân viên y tế Bệnh viện K vui vẻ hiến máu.
Lên top