Giá nào cho một ca chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hoà Bình?

Ông Trương Quý Dương tiếp tục được dư luận quan tâm trong vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình
Ông Trương Quý Dương tiếp tục được dư luận quan tâm trong vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình