Gia Lai: Tiếp tục có thêm ca bạch hầu dương tính

Trung tâm y tế phun khử khuẩn môi trường chống dịch bạch hầu. Ảnh TT
Trung tâm y tế phun khử khuẩn môi trường chống dịch bạch hầu. Ảnh TT
Trung tâm y tế phun khử khuẩn môi trường chống dịch bạch hầu. Ảnh TT
Lên top