Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu

Lên top