Gia Lai - Kon Tum: Xét nghiệm, cách ly hàng nghìn trường hợp

Một chốt kiểm soát tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh Thanh Tuấn
Một chốt kiểm soát tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh Thanh Tuấn
Một chốt kiểm soát tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top