Gia Lai: Cần 100.000 liều vắc xin Td để khống chế ổ dịch bạch hầu

Nhiều người dân đến hỏi tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh Thanh Tuấn
Nhiều người dân đến hỏi tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh Thanh Tuấn
Nhiều người dân đến hỏi tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top