Giá dịch vụ y tế trong và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế đều tăng

Bệnh nhân nộp viện phí tại quầy thu viện phí của bệnh viện. Ảnh: T.Linh
Bệnh nhân nộp viện phí tại quầy thu viện phí của bệnh viện. Ảnh: T.Linh
Bệnh nhân nộp viện phí tại quầy thu viện phí của bệnh viện. Ảnh: T.Linh
Lên top