Ghép tim cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Lên top