Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

Dị vật là miếng ớt lấy ra trong phế quản.
Dị vật là miếng ớt lấy ra trong phế quản.
Dị vật là miếng ớt lấy ra trong phế quản.
Lên top