Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Gắp con vắt "chung sống" trong đường thở người bệnh

Các bác sĩ tiến hành gắp dị vật cho bệnh nhân.
Các bác sĩ tiến hành gắp dị vật cho bệnh nhân.
Các bác sĩ tiến hành gắp dị vật cho bệnh nhân.
Lên top