Gánh nặng nhiễm khuẩn bệnh viện

Nhân viên y tế rửa tay đúng cách giảm nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân. Ảnh: VN
Nhân viên y tế rửa tay đúng cách giảm nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân. Ảnh: VN
Nhân viên y tế rửa tay đúng cách giảm nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân. Ảnh: VN
Lên top