Gần 80% khoa hồi sức bệnh viện chưa đạt kiểm soát nhiễm khuẩn

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cần phải được thực hiện quyết liệt. Ảnh: Trần Minh
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cần phải được thực hiện quyết liệt. Ảnh: Trần Minh
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cần phải được thực hiện quyết liệt. Ảnh: Trần Minh
Lên top