Gần 75.000 người khai báo y tế qua ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh

rung tâm IOC tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thừa Thiên Huế.
rung tâm IOC tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thừa Thiên Huế.
rung tâm IOC tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thừa Thiên Huế.
Lên top