Gần 500 triệu đồng để cứu bé trai 15 tuổi bị viêm cơ tim

Bác sĩ đang tham khám cho bệnh nhân
Bác sĩ đang tham khám cho bệnh nhân
Bác sĩ đang tham khám cho bệnh nhân
Lên top