Gần 5 triệu trẻ sẽ được uống vitamin A

Trẻ từ 6-36 tháng cần được bổ sung vitamin. Ảnh: PV.
Trẻ từ 6-36 tháng cần được bổ sung vitamin. Ảnh: PV.
Trẻ từ 6-36 tháng cần được bổ sung vitamin. Ảnh: PV.