Gần 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Các tình nguyện viên là sinh viên ĐH Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Ảnh: Trần Tuấn
Các tình nguyện viên là sinh viên ĐH Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Ảnh: Trần Tuấn
Các tình nguyện viên là sinh viên ĐH Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top