Gần 20 năm bà đưa cháu mắc bệnh máu khó đông đi viện

Người mắc bệnh máu khó đông đang được quản lý và điều trị. Ảnh: BVCC
Người mắc bệnh máu khó đông đang được quản lý và điều trị. Ảnh: BVCC
Người mắc bệnh máu khó đông đang được quản lý và điều trị. Ảnh: BVCC
Lên top