Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gần 1.000 học sinh được thăm khám, tư vấn chiều cao miễn phí