F0 không triệu chứng sẽ làm những xét nghiệm gì để được ra viện?

Bệnh nhân F0 không triệu chứng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày 8 và test nhanh vào ngày 10. Ảnh: LĐO.
Bệnh nhân F0 không triệu chứng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày 8 và test nhanh vào ngày 10. Ảnh: LĐO.
Bệnh nhân F0 không triệu chứng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày 8 và test nhanh vào ngày 10. Ảnh: LĐO.
Lên top