“Đường đi” chết chóc của rượu độc

“Công nghệ” dùng máy bơm hút nước lã lên, xả thẳng vào phuy, trộn cồn trôi nổi, làm ra “rượu” tuồn ra thị trường. Ảnh: P.V
“Công nghệ” dùng máy bơm hút nước lã lên, xả thẳng vào phuy, trộn cồn trôi nổi, làm ra “rượu” tuồn ra thị trường. Ảnh: P.V
“Công nghệ” dùng máy bơm hút nước lã lên, xả thẳng vào phuy, trộn cồn trôi nổi, làm ra “rượu” tuồn ra thị trường. Ảnh: P.V